หัวข้อ   โดย   ชม   ตอบ
  ยังไม่มีข้อมูล  
หน้าที่ 1 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ค้นจาก web ค้นจาก google  
     
   
 
 
     
 
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
       -  ลักษณะที่ตั้ง
       -  ลักษณะทางสังคม
       -  ลักษณะทางเศรษฐกิจ
       -  ข้อมูลการบริการพื้นฐาน
       -  ข้อมูลอื่น ๆ
       -  ข้อมูลศักยภาพภายในตำบล
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
  รวมภาพ อบต.
 
  โครงสร้างการบริหารงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
      -  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
      -  เจ้าหน้าที่งานป้องกัน ฯ
      -  เจ้าหน้าที่กองคลัง
      -  เจ้าหน้าที่กองช่าง
      -  เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ
      -  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
      -  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
      -  เจ้าหน้าที่ดูแลจัดการเว็บไซต์
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  อำนาจหน้าที่
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  แผนการใช้จ่ายประจำปี
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562 ส่วนที่1
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562 ส่วนที่2
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปี 2558
แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2558
คู่มือประชาชนส่วนที่1
คู่มือประชาชนส่วนที่2
คู่มือประชาชนส่วนที่3
คู่มือประชาชนส่วนที่4
คู่มือประชาชนส่วนที่5
คู่มือประชาชนส่วนที่6
คู่มือประชาชนส่วนที่7
คู่มือประชาชนส่วนที่8
คู่มือประชาชนส่วนที่9
แผนพัฒนาสามปี (58-60) 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนพัฒนาสามปี (58-60) 2.ด้านเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาสามปี (58-60) 3.ด้านสวัสดิการฯ
แผนพัฒนาสามปี (58-60) 4.ด้านการศึกษาฯ
แผนพัฒนาสามปี (58-60) 5.ด้านทรัพยากรฯ
แผนพัฒนาสามปี (58-60) 6.ด้านสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาสามปี (58-60) 7.ด้านการเมืองการบริหาร
แผนพัฒนาสามปี (58-60) 8.โครงการที่เกินศักยภาพ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบที่ 1 เดือนเมษายน 2560
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
  คำสั่ง อบต.
 
 
 
 
 
       
       
 
 
 
เริ่ม : 2009-04-21
ปิด : 2010-04-20
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ อบต.คลองมะเดื่อ
สวยมาก
สวยปานกลาง
สวยพอใช้
เฉย ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญกระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต์  
  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหาส่วนตำบลคลองมะเดื่อ    
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดใน Internet Explorer 6