หัวข้อ   โดย   ชม   ตอบ
 
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า,อุปกรณ์ลมและนิวแมติกส์ทุกชนิด
 meena
 2012-12-25 16:14:12
  341 0  
 
ขออนุญาตเสนอทัศนศึกษาดูงานเที่ยวเกาะช้าง
 ตราดน้ำทิพย์ ทัวร์
 2012-12-25 12:01:51
  427 0  
 
ขาย INVERTER MITSUBISHI รับซ่อม INVERTER PARKER ในราคาเป็นกันเอง
 Mosek
 2012-12-11 12:13:37
  380 0  
 
ประชาสัมพันธ์-โปรแกรมบริหารงานเบี้ยยังชีพข-ถ้าท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ Excel
 บริษัท เดลส์เน็ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 2012-11-27 17:59:40
  375 0  
 
ช่วยทำคลองให้ปลอดขยะ
 บุญไกร
 2012-10-24 09:13:16
  412 0  
 
โรงงานปล่อยควันมีกลิ่นเหม็น
 คนบ้านใกล้อนามัย
 2012-09-14 14:39:04
  542 0  
 
น้ำใช้สอยประจำวัน
 คนหมู่ 5
 2012-03-18 12:22:48
  828 3  
 
ถนนสายใยรัก
 นายประทีป
 2012-02-28 19:30:56
  792 1  
 
ขอชมเชย
 จิรศักดิ์ พัดเกร็ด
 2011-11-17 19:00:03
  703 1  
 
บุคคลากร
 กิตติธัช
 2011-09-06 15:31:51
  998 7  
หน้าที่ 1 2 3 4 [5] 6 >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ค้นจาก web ค้นจาก google  
     
   
 
 
     
 
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
       -  ลักษณะที่ตั้ง
       -  ลักษณะทางสังคม
       -  ลักษณะทางเศรษฐกิจ
       -  ข้อมูลการบริการพื้นฐาน
       -  ข้อมูลอื่น ๆ
       -  ข้อมูลศักยภาพภายในตำบล
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
  รวมภาพ อบต.
 
  โครงสร้างการบริหารงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
      -  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
      -  เจ้าหน้าที่งานป้องกัน ฯ
      -  เจ้าหน้าที่กองคลัง
      -  เจ้าหน้าที่กองช่าง
      -  เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ
      -  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
      -  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
      -  เจ้าหน้าที่ดูแลจัดการเว็บไซต์
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  อำนาจหน้าที่
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  แผนการใช้จ่ายประจำปี
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562 ส่วนที่1
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562 ส่วนที่2
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 ส่วนที่1
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 ส่วนที่2
แผนอัตรากำลัง 3ปี 2555-2557
ผลการพัฒนา2556
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปี 2556
แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2557
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
  คำสั่ง อบต.
 
 
 
 
 
       
       
 
 
 
เริ่ม : 2009-04-21
ปิด : 2010-04-20
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ อบต.คลองมะเดื่อ
สวยมาก
สวยปานกลาง
สวยพอใช้
เฉย ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญกระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต์  
  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหาส่วนตำบลคลองมะเดื่อ    
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดใน Internet Explorer 6